RNDr. Jiří Fukan, Ph.D.

Vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství

ÚP ČR – Krajská pobočka v Brně

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Moje práce má úzkou vazbu na socioekonomickou geografii, trh práce a demografii. V posledních letech se věnuji na ÚP jako projektový manažer mezinárodním projektům především v OP LZZ (např. „ Efektivní práce služeb zaměstnanosti v podmínkách ekonomické recese“, Inovace v sociálních službách“) a programu ERASMUS+.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Studium geografie je postaveno na interdisciplinaritě, což je v praxi velmi cenné. Naučí analytickému myšlení a umění řešit problémy a úkoly v souvislostech.