Mgr. Tomáš Grulich

Referent – analytik dat

Odbor regionálního rozvoje
Oddělení strategického rozvoje
Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Mám štěstí, že má práce se týká geografie poměrně hodně. Na krajském úřadě mám ve své agendě zpracování koncepcí a analytických dokumentů, analyzování dostupných dat o kraji a jeho rozvoji. Je třeba mít přehled o jižní Moravě z hlediska ekonomického, sociálního i z hlediska životního prostředí. Data o území je dále třeba umět odpovídajícím způsobem zpracovat, aby je bylo možné i laikem snadno interpretovat – s tím souvisí vytváření tabulek, grafů, kartogramů, trendů apod. Zajímavá je pak aplikace různých nástrojů podporujících regionální rozvoje různých částí kraje. Z konkrétních vyloženě geograficko-kartografických prací mohu uvést např. vytvoření tematického atlasu, který je přístupný zde http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=219620&TypeID=2 – v mé náplni práce byla příprava koncepce atlasu, zajištění dostupných dat, spolupráce s vybranou kartografickou firmou.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Způsob uvažování o území, umět prezentovat témata regionálního rozvoje, umět vytvořit jednoduché kartogramy, i když kartograf nejsem. Vědomí, jak moc záleží na vhodně zvoleném statistickém způsobu zpracování dat. A hlavně spoustu dobrých přátel, se kterými se doteď potkávám, často i v rámci praxe v řadách nejrůznějších institucí.