Mgr. Jan Hladík

Projektový manažer, vedoucí oddělení investic a inovací

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy pokrytím svých aktivit plně využívá znalosti studenta regionální (humánní) geografie. Výhodou je regionální kontext práce zaměřené na rozvoj podnikatelského prostředí v  obcích Jihomoravského kraje. (Systematická podpora socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje).

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného geografického přehledu se zaměřením na oblast regionálního rozvoje, ze schopnosti percepce a analytického zpracování vztahů a dat. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.