Mgr. Viktor Jaroš

Vedoucí Odboru řízení programu                                                                 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Pracuji v oboru regionálního rozvoje, konkrétně implementace programů podpory EU (Regionální operační program Jihovýchod), před tím jsem na Krajském úřadě Jihomoravského kraje spolupracoval na tvorbě krajských programů rozvoje. Ale mám i pracovní zkušenosti s GIS - tvorba územních plánů spolu s GIS pro obce.

Co vám dalo studium geografie/kartografie na MU do praxe?

Samozřejmě teoretické vědomosti, přehled "kde najít oborové informace", praktické zkušenosti s GIS. V neposlední řadě obor geografie/kartografie státnicemi nekončí, vždy je možné se na alma mater obrátit, konzultovat apod.