Mgr. Ondřej Kinc

Provozní ředitel

ENVIPARTNER, s.r.o.

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Vzhledem k působení ve společnosti zaměřené na financování projektů z oblasti životního prostředí pomocí dotačních titulů se geografie či kartografie promítá do každého zpracovaného projektu.

Díky fyzické geografii není problémem sepsat tradiční popis dotčeného území, humánní geografie pomůže s různými analýzami a pomocí základní znalosti kartografie můžeme vytvořit přehlednou mapku území.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Zjištění, že to nejdůležitější se člověk musí naučit sám a žádné teoreticky pojaté předměty ho na praxi nepřipraví. Na druhou stranu mi studium geografie dalo nesmírně široký vědomostní základ, použitelný pro další působení i mimo vystudovaný obor. A v neposlední řadě také hrdost být geograf, neboť geografie a kartografie rozhodně není zeměpis a malování map, jak se mnohdy prezentuje.