Mgr. Ondřej Konečný

Odborný asistent                               

Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy (FRRMS)
Mendelova univerzita v Brně

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Úplně bytostně, neboť působím jako asistent na Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy (FRRMS Mendelu), kde přednáším "geograficky ryzí" předměty Teorie regionálního rozvoje či ekonomické geografie či spíše průnikové předměty jako cestovní ruch, venkovská turistika či teritoriální marketing. Studium geografie tak pro mě bylo základem pro mou současnou pracovní pozici. Díky znalosti problematiky nerovnoměrného rozvoje a geografie zemí rozvojového Světa jsem měl možnost coby lektor vyjet se studenty a kolegy do Thajska, Jihoafrické republiky a Nikaragui a spolupodílet se na vypracování rozvojových projektů v souladu s potřebami rurálních komunit.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Naučilo mě mít velký rozhled, rychle se zorientovat v dané problematice a poradit si s problémem či výzvou. Naučilo mě flexibilitě a znalosti širokého spektra metod rozdílně využitelných pro řešení daných výzev a problémů. A určitě mi dalo celou řadu kamarádů, s kterými mohu dále v praxi spolupracovat a diskutovat řešení.