Mgr. Tomáš Krejčí

Ústav geoniky AV ČR

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

BYTOSTNĚ - dělám prostorové věci např. brownfields (http://www.geonika.cz/EN/research/ENGrantProjects.html - New methods...), krajinu (Postindustriální krajina)...

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

SLUŠNÝ ROZHLED V DATECH