Mgr. Tomáš Kubeša

Projektový manažer

RENARDS dotační, s.r.o.

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Popravdě se moje práce dotýká geografie pouze okrajově. Hlavní pracovní náplní je příprava a koordinace dotačních projektů, kdy poskytovatelem financí je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vzhledem k tomu , že jsem studoval Humánní geografii a následně Regionální rozvoj, část svých poznatků jsem přesto uplatnil. Jedná se zejména o program Rozvoj, který je zaměřený na strukturálně a ekonomicky znevýhodněné regiony (Jesenicko, Mostecko, Ostravsko, atd.), Tzn. část mé práce je opravdu spojená s aplikací poznatků souvisejících s Reg. rozvojem.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Hlavně všeobecný přehled. Absolventi našeho oboru jsou takoví universální vojáci .... Konkrétní poznatky z oboru geografie využijí jen okrajově, ale důležité je dohledat si potřebné a aplikovat dané na určitou problematiku. Personální složení firmy, kde pracuji, je cca 90% ekonomů. Musel jsem se proto naučit pracovat s finančními ukazateli a řešit ekonom otázky, nicméně jako geograf můžu do řešení některých situací vnést jiné světlo a jenž kolegové z hlediska ek. přehlíží.

Vzhledem k tomu, že mi pod rukama projede i mnoho absolventů VŠ zejména jiných fakult a univerzit, cením si zejména na našem ústavu ( popravdě až nyní), že nám nedali učitelé nic zadarmo. Přístup některých studentů a stážistů k vypracování jednotlivých úkolů je různý a mnohdy až zarážející !!!! Hlavně ochota vůbec nad danou věcí uvažovat a to mnohdy mají Ing. diplomy :-(.

Takže studium na geografii vnímám velice pozitivně, i když moc odborných znalostí nevyužiji. Hlavně si cením lidí, které jsem tam potkal a se kterým jezdíme pařit do dneška.