Mgr. Jan Kuchyňka

Projektový manažer

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, z. s. p. o.

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

a) projekt Podpora socioekonomicky slabších mikroregionů Jihomoravského kraje – analytická podpora definování socioekonomických problémů, spolupráce na utváření koncepcí rozvoje řešených regionů a jednotlivých obcí, aplikace rozvojového programu formou konkrétních projektů zaměřených např. na podporu cestovního ruchu, občanské vybavenosti nebo zlepšení kvality veřejných prostranství

b) strategické a rozvojové plány – komplexní uchopení dané prostorové nebo administrativní jednotky, socioekonomické analýzy, definice SWOT analýzy, nastavení a vyhodnocení dotazníkových průzkumů, mapové podklady

c) projektové žádosti o evropské dotace – uplatnění znalosti prostorových dopadů konkrétních aktivit projektů, jejich vzájemná provázanost a vliv na víceměřítkové prostředí; dílčí analýzy (demografické prognózy, přeshraniční dopady, průzkum trhu)

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

- chápaní prostorového kontextu a jeho relativnosti
- analytická práce s datovými podklady
- technická zdatnost při práci s prostorovými daty
- argumentační forma psaného textu
- uchopení daného geografického jevu, resp. nalezení jinak nezřetelného geografického rozměru