Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.

Odborný asistent
                                                                 
Katedra geografie
Pedagogická fakulta MU

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Geografii využívám každodenně, jelikož působím jako odborný asistent na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Dosud jsem se účastnil 2 vědeckých projektů – Osud české postindustriální krajiny a Hornoslezský koridor – brownfieldy jako rozvojová výzva.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Studium geografie mi přineslo hlavně značný náhled do detailní struktury geografie jako vědeckého oboru. Odborné předměty byly velmi zajímavé a do značné míry podrobné. Zkušenosti z výuky využívám i v současném zaměstnání.