Mgr. Dominik Prymš

Technolog veřejné dopravy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Pracuji na pozici technolog veřejné dopravy na krajském úřadě a v gesci mám cca 1/3 území Královéhradeckého kraje, kde řeším zajištění dopravní obslužnosti vlakovou a autobusovou dopravou. Nejen že řešíme vývoj přepravních proudů a tržeb jednotlivých linek a spojů, podílíme se i na podobě připravovaných infrastrukturních staveb (železnice). Geografie se práce týká úzce, i když exaktní geografické metody přímo nepoužíváme.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Zlepšení v práci se statistickými daty a jejich interpretaci a pak asi, jaký je rozdíl mezi tvorbou a obsahem koncepčních materiálů a reálným rozhodovaním na krajské politické úrovni.