Mgr. Anna Sedunková

Analytička
                                                                 
Rektorát Masarykovy univerzity
Odbor pro strategii

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Jednou ze součástí geografie je i strategické plánování. A mezi strategickým plánováním města a univerzity není zase takový rozdíl. V obou případech je důležité rozhodování založené na kvalitních datech. Je tedy důležité umět hledat informace, mít k nim kritický přístup, umět hledat skryté vazby a kontexty. V případě univerzity se tak zaměřuji především na studijní data.

Jeden z prvních materiálů, na kterém jsem se podílela, se týkal uplatnění absolventů Masarykovy univerzity. Vycházelo se přitom nejen z veřejně dostupných statistik o nezaměstnanosti vysokoškoláků, ale také z výsledků absolventských průzkumů. Dotazníky a jejich vyhodnocení mimochodem patří také do naší náplně práce; jen jsem ráda, že už s nimi nemusím stát na ulici jako při geografických terénních cvičeních. :-)

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Díky své komplexní povaze mi toho dala geografie hrozně moc - mnohem více, než v současné práci využívám. Získala jsem široký rozhled - od věd humanitních po přírodní, i trochu té informatiky jsem zakusila. Osvojila jsem si kritický přístup k získávaným informacím, nutnost ověřovat si zdroje a podstatu dat, myslet v širších souvislostech, co je příčina a co následek.

A v neposlední řadě - jaký jiný absolvent může říct, že pozná cumulonimbus :-)