RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA

Akademický pracovník

Ústav environmentální bezpečnosti
Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

V rámci náplně své práce geografickou a kartografickou tématiku přednáším studentům oboru Řízení environmentálních rizik (předměty jako Územní plánování, Základy fyzické geografie, Geografické informační systémy, Rozvoj venkova a zemědělství) a oboru Ovládání rizik (předmět Geographic Information Systems in Applied Crisis Management). Výrazně pracujeme s GIS. Na fakultě jsem založil Laboratoř open source software, v níž pracujeme s GIS pod OS Linux. Máme také vlastní Laboratoř GIS, kde testujeme interoperabilitu různých kartografických SW. Studenti jsou tak do praxe diverzifikovaněji připravení.

Kromě samotné výuky plním na FLKŘ UTB i roli projektového manažera - mezi mnou realizované projekty patřilo vytvoření Centra pro podporu přírodovědných a technických věd pro děti a mládež Zlínského kraje, dále výzkumné projekty na anticipaci rizik v brownfield managementu (společně s Ústavem geoniky AV ČR) nebo rozvojové projekty na inovaci předmětů, případně vybavení specializovaných laboratoří (na geoinformatický projekt jsem dostal i grant od Google, Inc. - Innovation of GIS Laboratory at Faculty of Logistics and Crisis Management, TBU in Zlín).

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Na své práci oceňuji zejména interdisciplinaritu - i když jsem studoval humánní geografii (a taky geoinformatiku) a profiloval se v oblasti regionálního rozvoje, využívám hojně poznatky z fyzické geografie, územního plánování i statistiky a prostorového modelování. Mám i základní rozhled ve strategickém managementu, díky čemuž se můžu věnovat i mimofakultní činnosti a soukromě podnikat. Geografický základ mi navíc umožnil i plnohodnotný vstup do dalšího studia na zahraničních univerzitách ve Spojeném Království a USA.

Již při studiu jsem našel své první zaměstnání v rámci odborné praxe - firma, kde jsem plnil roli stážisty pro grantové poradenství, mě zaměstnala jako projektového manažera. Po té následovaly zkušenosti ze soukromých vysokých škol, kde jsem přednášel tématiku GIS a aplikované geografie, stejně jako práce pro veřejný sektor v oblasti regionálního rozvoje. Mojí srdeční záležitostí však vždy bylo Valašsko (odkud pocházím), proto jsem se chtěl zpátky do svého regionu vrátit. A s Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty MU ve svém CV jsem neměl nikdy problém se uplatnit. Ani na Valašsku :-)