Souběžné studium Učitelství

Studenti navazujícího magisterského studia Geografie a kartografie (APGE, FG, KG, SGRR) mohou, na základě písemné žádosti, potvrzené pedagogickým zástupcem, souběžně studovat obor Učitelství geografie a kartografie pro SŠ (UZ).

Během tohoto studia musí:

 • mít už úspěšně absolvovány všechny povinné předměty bloku Základy geografie a kartografie, jedná se o předměty:
  • Z0026 Fyzická geografie (nebo Z0026p a Z0026c)
  • Z0069 Statistické metody a zpracování dat (nebo Z1069)
  • Z0135 Úvod do studia planety Země (nebo Z0135p a Z0135c)
  • Z1035 Seminář - úvod do studia
  • Z3090 Humánní geografie (nebo Z3090p a Z3090c)
  • Z0120 Geografické myšlení
  • Z0147 Základy regionální geografie
  • Z0262 Geoinformatika
  • Z2011 Metody geografického výzkumu
  • Z2012 Regionální geografie ČR
  • Z2062 Geografická kartografie (nebo Z2062p a Z2062c)
  • Z4066 Krajinná ekologie
 • splnit podmínky společného pedagogicko-psychologického základu pro studia jednooborového studium, tj. úspěšně zakončit všechny povinné předměty:
  • XS050 Školní pedagogika
  • XS080 Speciální pedagogika
  • XS140 Základy psychologie
  • XS060 Obecná a alternativní didaktika
  • XS150 Psychologie výchovy a vzdělávání

a příslušný počet povinně volitelných předmětů v požadované struktuře (viz pravidla ve Studijním katalogu - společný pedagogicko-psychologický základ)

 • splnit povinnosti zápočtů z tělesné výchovy a jazykových zkoušek (postačuje splnění v jednooborovém studiu)
 • úspěšně zakončit všechny povinné předměty bloku Geografické vzdělávání:
  • Z7011 Geografické kurikulum
  • Z0012 Vedení geografické výuky
  • Z0028 nebo Z0064 Regionální případové studie
  • Z7149 Praktikum z geoinformatiky - ekvivaletními předměty jsou Z3104 a Z8118
  • Z9001 Pedagogická praxe ze zeměpisu 1
  • Z9012 Pedagogická praxe ze zeměpisu 2
  • Z0149 Geografické projekty a cvičení
  • Z0150 Geografický seminář
  • Z7150 ICT v geografickém vzdělávání
 • absolvovat předměty SZZ
  • Geografie (ústní zkouška)
  • Didaktika geografie (ústní zkouška)
  • Pedagogika a psychologie (písemná zkouška)

Potvrzenou písemnou žádost o zápis souběžného studia dalšího oboru - Učitelství geografie a kartografie pro SŠ - přijímá studijní oddělení.

Doporučení: Pokud má studující zájem o souběžné studium učitelství, pak je potřeba povinné předměty společného pedagogicko-psychologického základu (určené pro bakalářské "učitelské" studium) absolvovat již během bakalářského studia (jde o podmínku zápisu do bloku předmětů Geografické vzdělávání). Bez absolvování těchto předmětů v bakalářském studiu nebude žádost doporučena ke kladnému vyřízení.