Svalbard 2016 - Kurz polární ekologie 2 - geovědy

Ve dnech 21.3.-4.4.2016 se několik studentů Geografického ústavu PřF MU zúčastnilo v rámci předmětu Kurz polární ekologie 2 - geovědy expedice na souostroví Svalbard. Jejich základnou se stalo nejseverněji položené město na světě Longyearbyen na ostrově Západní Špicberk. Během pobytu si studenti osvojili základy bezpečnosti pohybu po ostrově zahrnující cvičnou střelbu nebo vyhledávání a vyprošťování člověka zasypaného lavinou. Rovněž instalovali dočasnou automatickou meteorologickou stanici v údolí Endalen a výsledky jejího měření zahrnující teplotu vzduchu, teplotu sněhu a sluneční záření následně srovnali s výsledky z nedaleké profesionální meteorologické stanice. Nadále se zabývali nebo svou činností přispívali ke studiu čistoty sněhu, měření sněhových profilů a monitorování lavinového nebezpečí, věnovali se možnostem vytvořeni 3 D modelu sněhové vrstvy za pomocí dronu nebo se zaměřili na zmapování spadlé laviny. Vyjma toho se členové kurzu vypravili prozkoumat geomorfologický útvar pingo a jeho okolí, nahlédli do vnitra horského ledovce nebo navštívili místní expozici o Svalbardu a dobývání Arktidy. Dosažené výsledky a získané poznatky prezentovali studenti po skončení kurzu formou prezentací.

Foto: L. Dolák, J. Russnák, O. Zvěřina