Temperature a Precipitation Fluctuations in the Czech Lands During the Instrumental Period

History of Weather and Climate in the Czech Lands IX

Autoři:
Rudolf Brázdil, Monika Bělínová, Petr Dobrovolný, Jiří Mikšovský, Petr Pišoft, Ladislava Řezníčková, Petr Štěpánek, Hubert Valášek, Pavel Zahradníček

Recenzenti:
Milan Lapin, Rajmund Przybylak

Anotace:
Publikace shrnuje dosavadní poznatky o kolísání klimatu v českých zemích v období přístrojových pozorování. Popsána je historie meteorologických pozorování.  Na základě metadat 14 meteorologických stanic je provedena homogenizace jejich teplotních a srážkových řad. Homogenizovane řady, spolu s nově vypočtenými průměrnými řadami pro ČR, jsou dále analyzovány z hlediska jejich časové a prostorové variability, cykličnosti, vazeb na cirkulační indexy a ovlivňující klimatotvorné faktory.

Brázdil, R., Bělínová, M., Dobrovolný, P., Mikšovský, J., Pišoft, P., Řezníčková, L., Štěpánek, P., Valášek, H., Zahradníček, P. (2012): History of Weather and Climate in the Czech Lands IX: Temperature and Precipitation Fluctuations in the Czech Lands During the Instrumental Period. Masarykova univerzita, Brno, 236 s. ISBN 978-80-210-6052-4.