Terénní cvičení z krajinné ekologie - Javorníky (květen 2015)

Terénního cvičení z krajinné ekologie proběhlo tento rok na pomezí Javorníků a Moravskoslezských Beskyd. První dny jsme se seznamovali s místní krajinou a její flórou i faunou. Další dny byly věnovány sběru, zpracování a vyhodnocení vegetačních dat.

Foto: Martin Večeřa a Jan Divíšek