Terénní cvičení z krajinné ekologie - Krkonoše (květen 2016)

V rámci Terénního cvičení z krajinné ekologie jsme tento rok navštívili Krkonošský národní park. První dny proběhly v doprovodu pracovníků Správy KRNAP, kteří nás v terénu seznámili jak s flórou a faunou Krkonoš, tak i s problematikou ochrany přírody. Další dny byly věnovány sběru, zpracování a vyhodnocení vegetačních dat.

Foto: Jan Divíšek