Terénní den v rámci předmětu Metody fyzické geografie 1

V rámci předmětu Metody fyzické geografie 1 jsme ve spolupráci s Dr. Františkem Kudou z Ústavu geoniky AV ČR uspořádali terénní den, při kterém se studenti seznámili s vybranými geofyzikálními a geodetickými metodami. Na programu bylo zaměření mělkého planárního sesuvu u obce Milonice. Vnitřní stavbu sesuvu jsme zkoumali pomocí elektrické odporové tomografie (ERT) a georadaru, povrch sesuvu jsme zaměřovali pozemním laser skenerem a totální stanicí.

Na snímcích studenti připravují podélný ERT profil sesuvem (foto: Jan Divíšek, březen 2017).