Geografie? Ano!

Geografie je super, v životě ani ve světě se neztratíte :-). Naučíte se myslet a pracovat komplexně a své znalosti navíc budete mít ukotveny v konkrétním prostoru a čase na Zemi. A dáte i to, jak poznatky zaparkovat v mapách či jiných informačních systémech.  

Geografii si mnoho lidí spojuje s představou objevování světa a popisem planety Země. Tak to je představa odpovídající 15.–19. století. Dnes jsme krapet dál. Zajímají nás významné události a jevy na zemském povrchu a jejich vzájemné vztahy. Ale nejen to, také jak vše modelovat a předvídat budoucí vývoj. Nemusíte se obávat biflování stovek řek, pohoří nebo měst. Pokud však chcete objevovat nové země, v Antarktidě na naší stanici na odledněných územích se to také dá.

V Brně můžete studovat geografii fyzickou, humánní, kartografii s geoinformatikou, aplikovanou geografii nebo učitelskou specializaci se zeměpisem. Tyto dílčí obory se značně liší a je na Vás, který Vás bude zajímat nejvíce a který si zvolíte.

Fyzická geografie studuje přírodní procesy, jako je utváření klimatu, říční systémy, podmínky rozšíření a zachování rostlinných i živočišných druhů v území. Zvláště oblíbené jsou přírodní katastrofy a krize. Humánní geografie studuje prostorovost lidské společnosti. Častými tématy jsou např. dopravní obslužnost, fungování a růst měst, regionální rozvoj či politické a ozbrojené konflikty. Aplikovaní geografové se zabývají hlavně tím, jak nabyté poznatky využít v praxi, např. v projekci, ochraně přírody nebo územním plánování. Kartografové se, jak asi čekáte, zabývají tvorbou map. V dnešním digitálním prostředí jsou to hlavně webové mapy a digitální modelování. Znáte třeba web mapy.cz? Tak to je práce kartografů.

Geograf za studium získá široký přehled a nadto se věnuje nějakému tématu, které ho zajímá a/nebo v němž vidí možnost budoucího zaměstnání. Vaše konkrétní studijní či výzkumné zaměření se nejspíš odrazí ve volbě tématu závěrečných prací. Na ně máte na Geografii nadstandardní množství času.

Absolventi geografie zpravidla bývají žádanými zaměstnanci jak v soukromých firmách, tak v institucích státní správy. Těm, které začne bavit vědecké objevování, nabízí možnost zabývat se komplexně krajinou nebo regionem či hledat cesty vylepšování mapových produktů a jejich aplikací. Druhou možností je úzká specializace v některé dílčí vědě, v níž lze ve výzkumu dobře vyniknout.

Pokud vás zajímají příklady, čím se naší pracovníci a absolventi zabývají, podívejte se do sekce ROZHOVORY S ABSOLVENTY.

Příklady našich geografů

Co děláme my, geografové z Brna?

     Dr. Kamil Láska jezdí každý rok na Antarktidu. Zabývá se studiem změn klimatu.

     Dr. Ondřej Mulíček se zabývá suburbanizací*. Bydlí v suburbánním prostoru Brna.

 

    * chcete se dozvědět co to znamená? Přijďte k nám studovat!

     Dr. Robert Osman zkoumá vnímání prostoru tělesně postiženými. V rámci svého výzkumu strávil týden
     na invalidním vozíku.

    Prof. Rudolf Brázdil studuje historii klimatu. Ví například, kolik bylo v Česku tornád od roku 1119.
    Dr. Lukáš Herman dělá 3D modely měst. V mládí si rád hrával se stavebnicí a takhle to dopadlo.  :-)