Co je to vlastně geografie?

Geografie se ve své bohaté historii zabývala zkoumáním a popisem planety Země. Vzhledem k tomu, že bílá místa na mapách už dnes prakticky neexistují, zabývají se dnešní geografové aktuálními otázkami, které se týkají životního prostředí a lidské společnosti. Geografie zkoumá prostor. Zajímají nás události a jevy na zemském povrchu a jejich vzájemné vztahy. V Brně můžete studovat geografii fyzickou, humánní, kartografii a geoinformatiku, aplikovanou geografii a učitelské obory. Jednotlivé obory se velmi liší a je na Vás, který si zvolíte.

Fyzická geografie studuje přírodní procesy jako je klima, působení říčních systémů, rozšíření a rozmanitost rostlinných i živočišných druhů, ochranu přírody a jiné. Humánní geografie studuje prostorovost lidské společnosti. Oblíbenými tématy jsou např. doprava, fungování měst, regionální rozvoj či politické konflikty. Aplikovaní geografové se zabývají např. ochranou přírody nebo územním plánováním. Kartografové se, jak asi čekáte, zabývají tvorbou map. V dnešním digitálním prostředí jsou to hlavně webové mapy a digitální modelování. Znáte třeba mapy.cz? Tak to je práce kartografů.

Konkrétní studijní a výzkumné zaměření bude záležet především na Vaší vůli a na volbě závěrečných prací. Geograf může mít široký záběr a být tak ideálním zaměstnancem různých institucí státní správy nebo se věnovat úzkému tématu a stát se tak vědcem - odborníkem v určité oblasti. Pokud vás zajímají příklady, čím se naší pracovníci a absolventi zabývají, podívejte se do sekce ROZHOVORY S ABSOLVENTY.

Příklady našich geografů

Co děláme my, geografové z Brna?

     Dr. Kamil Láska jezdí každý rok na Antarktidu. Zabývá se studiem změn klimatu.

     Dr. Ondřej Mulíček se zabývá suburbanizací*. Bydlí v suburbánním prostoru Brna.

 

    * chcete se dozvědět co to znamená? Přijďte k nám studovat!

     Dr. Robert Osman zkoumá vnímání prostoru tělesně postiženými. V rámci svého výzkumu strávil týden
     na invalidním vozíku.

    Nikdo z nás moc nechápe, co Mgr. Peter Ondrejka dělá, ale vznikají z toho hezké mapy.
    Prof. Rudolf Brázdil studuje historii klimatu. Ví například, kolik bylo v Česku tornád od roku 1119.
    RNDr. Lukáš Herman dělá 3D modely měst. V mládí si rád hrával se stavebnicí a takhle to dopadlo.  :-)