Rozhovory s absolventy


RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA
Akademický pracovník, Ústav environmentální bezpečnosti, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ROZHOVOR


Mgr. Jan Zvara, Ph.D.
Koordinátor geografických analýz, Kancelář strategie města, Magistrát města Brna
ROZHOVOR


Mgr. Anna Zientková
Vedoucí manažer povodňových plánů, ENVIPARTNER, s.r.o.
ROZHOVOR


RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Odborná asistentka, Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU
Vědecko-výzkumná pracovnice, GaREP, spol. s r.o.
ROZHOVOR


Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D.
Odborný asistent, Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU
ROZHOVOR


Mgr. Pavlína Slováková
Projektová manažerka, NETME Centre
ROZHOVOR


RNDr. Jiří Fukan, Ph.D.
Vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství, ÚP ČR – Krajská pobočka v Brně
ROZHOVOR


Mgr. Richard Hubl
Vedoucí oddělení metodického řízení, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
ROZHOVOR


Mgr. Lukáš Báča
Kordis, CDV - externí spolupráce, dříve i Garep - odborný pracovník
ROZHOVOR


Mgr. Anna Sedunková
Analytička, Rektorát Masarykovy univerzity, odbor pro strategii
ROZHOVOR


Mgr. Eva Leligdonová
Úřednice v oblasti strukturálních fondů, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje
ROZHOVOR


Mgr. Tomáš Kubeša
Projektový manažer, RENARDS dotační, s.r.o.
ROZHOVOR


Mgr. Petr Münster
Meteorolog - vedoucí Regionálního prognózního pracoviště, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
ROZHOVOR


Mgr. Ondřej Kinc
Provozní ředitel, ENVIPARTNER, s.r.o.
ROZHOVOR


Mgr. Tomáš Krejčí
Ústav geoniky AV ČR
ROZHOVOR


Mgr. Jan Hladík
Projektový manažer, vedoucí oddělení investic a inovací, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
ROZHOVOR


Mgr. Jan Kuchyňka
Projektový manažer, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, z. s. p. o.
ROZHOVOR


Mgr. Dominik Prymš
Technolog veřejné dopravy, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
ROZHOVOR


Mgr. Ilona Svobodová, Ph.D.
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI, Brno), oddělení Lidské zdroje na venkově
ROZHOVOR


Mgr. Ondřej Konečný
Odborný asistent, Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy, Mendelova univerzita v Brně
ROZHOVOR


Mgr. Tomáš Grulich
referent – analytik dat, Odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Jihomoravského kraje
ROZHOVOR


Mgr. Michal Šimek
Statutární zástupce, zástupce ředitele a projektový manažer školy, hodnotitel expedice DofE
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
ROZHOVOR


Mgr. Viktor Jaroš
Vedoucí odboru řízení programu, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
ROZHOVOR


Mgr. Lukáš Krejčí, Ph.D.
Vedoucí Oddělení studií, odborných analýz a koncepcí, Envicons s.r.o. Pardubice
ROZHOVOR


Mgr. Ing. Petr Kučera
Specialista - operátor GIS, Veolia - Moravská Vodárenská a.s.
ROZHOVOR