Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (InterSucho)

Geografický ústav PřF MU, Brno


Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
dobro@sci.muni.cz


Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

brazdil@sci.muni.cz


Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.
ladkar@sci.muni.cz


Mgr. Lukáš Dolák
263084@mail.muni.cz