Doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

                                                                                                                                         
docent                            

Tel.: (+420) 549 498 210
E-mail: veznik@sci.muni.cz
Pracovna: budova č. 5, 1. patro, místnost 02026

Adresa: Geografický ústav
           Přírodovědecká fakulta
           Masarykova univerzita
           Kotlářská 2
           61137 Brno

Odborné zaměření: Geografie zemědělství, rurální geografie, regionální geografie

Rozvrh učitele: podzim 2018

Konzultační hodiny: pondělí 10:00–11:00, čtvrtek 10:00–11:00

URL: http://is.muni.cz/lide/?uco=241