Vichřice v českých zemích za posledních 500 let

Název projektu: GA15-11805S Vichřice v českých zemích za posledních 500 let

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2015-2017

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolupraczjící organizace:
          Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
          Český hydrometeorologický ústav

Abstrakt:
Vichřice patří vedle povodní a sucha k nejvýznamnějším povětrnostním extrémům způsobujícím materiální škody a ztráty na životech. Kombinací informací o vichřicích z dokumentárních pramenů historické klimatogie pro před-instrumentalní období a informací o silných větrech získaných z měření rychlosti větru a výpočtem z přízenního tlakového pole v instrumentálním období bude kompilována 500-letá chronologie vichřic a jejich dopadů v českých zemích. Tato chronologie bude použita k odvození významných trendů vichřic a k analýze časové a prostorové variability jejich výskytu, velikosti, sezonality, synoptických příčin, klimatického ovlivnění a dopadů. Zvláštní pozornost bude věnována analyze dopadů vichřic na vývoj lesů na Moravě a ve Slezsku od minulosti do současnosti. Tyto poznatky budou syntetizovány do komplexní analýzy minulosti, současnosti a budoucnosti vichřic v českých zemích (včetně jejich dopadů na lesy).