Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha (InterSucho)

Publikační činnost

Brázdil, R., Trnka, M., Řezníčková, L., Balek, J., Bartošová, L., Bičík, I., Cudlín, P., Čermák, P., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Farda, A., Hanel, M., Hladík, J., Hlavinka, P., Janský, B., Ježík, P., Klem, K., Kocum, J., Kolář, T., Kotyza, O., Kyncl, T., Krkoška Lorencová, E., Macků, J., Mikšovský, J., Možný, M., Muzikář, R., Novotný, I., Pártl, A., Pařil, P., Pokorný, R., Rybníček, M., Semerádová, D., Soukalová, E., Stachoň, Z., Štěpánek, P., Štych, P., Treml, P., Urban, O., Vačkář, D., Valášek, H., Vizina, A., Vlnas, R., Vopravil, J., Zahradníček, P., Žalud, Z. (2015): Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 402 s. ISBN 978-80-87902-11-0.


Brázdil, R., Trnka, M., Mikšovský, J., Řezníčková, L., Dobrovolný, P. (2014): Spring-summer droughts in the Czech Land in 1805–2012 and their forcings. International Journal of Climatology, Wiley. ISSN 1097-0088. doi: 10.1002/joc.4065.

Büntgen, U., Tegel, W., Kaplan, J.O., Schaub, M., Hagedorn, F., Bürgi, M., Brázdil, R., Helle, G., Carrer, M., Heussner, K., Hofmann, J., Kontic, R., Kyncl, T., Kyncl, J. Camarero, J.J., Tinner, W., Esper, J., Liebhold, A. (2014): Placing unprecedented recent fir growth in a European-wide and Holocene-long context. Frontiers in Ecology and the Environment, 2014, roč. 12, č. 2, s. 100-106. ISSN 1540-9295. doi:10.1890/130089.

Kolář, P.,Trnka, M.,Brázdil, R.,Hlavinka, P. Influence of climatic factors on the low yields of spring barley and winter wheat in Southern Moravia (Czech Republic) during the 1961–2007 period. Theoretical and Applied Climatology, Springer, 2014, roč. 117, 3-4, s. 707-721. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-013-1037-3.

Zahradníček, P., Trnka, M., Brázdil, R., Možný, M., Štěpánek, P., Žalud, Z., Malý, A., Semerádová, D., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Řezníčková, L. (2014): The extreme drought episode of August 2011–May 2012 in the Czech Republic. International Journal of Climatology, Wiley. ISSN 1097-0088. doi: 10.1002/joc.4211.

Brázdil, R., Kotyza, O., Dobrovolný, P., Řezníčková, L., Valášek, H. (2013): History of Weather and Climate in the Czech Lands X: Climate of the Sixteenth Century in the Czech Lands. Masarykova univerzita, Brno, 286 s. ISBN 978-80-210-6565-9.

Brázdil, R., Řezníčková, L., Kotyza, O., Valášek, H., Dobrovolný, P. (2013): Droughts in the Czech Lands during the 18th century. In: Stojanov, R., Žalud, Z., Cudlín, P., Farda, A., Urban, O., Trnka, M. eds.: Global Change and Resilience. From impacts to responses. Proceedings of the 3rd annual Global Change and Resilience Conference. Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Brno, 90-94. ISBN 978-80-904351-8-6.


PosteryŘezníčková L., Brázdil R., Trnka M., Dobrovolný P., Kotyza O., Štěpánek P., Valášek H., Zahradníček P.: 500-year April-September droughts in the Czech Lands based on documentary data and instrumental records. Seventh Biennial Conference of the European Society for Environmental History (ESEH), Circulating Natures: Water – Food – Energy, 20-24 August 2013, Munich, Germany.