Z7262 Geoinformatika ve veřejné správě

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty nabízí zájemcům z řad studentů všech oborů a fakult Masarykovy univerzity předmět

Z7262 Geoinformatika ve veřejné správě

Cílem předmětu je:

Seznámit studenty se současným stavem nasazení geoinformačních technologií ve veřejné správě. Pozornost je věnována technologickým a datovým aspektům využití geografickým dat, hlavním oblastem aplikací a současné strategii užití. Po absolvování předmětu budou studenti schopni prozumět problematice strategie zavádění, užití a poskytování geografických dat ve veřejné správě.

Předmět je vyučován každoročně v podzimním semestru. Hodinová dotace na předmět je 2 hodiny přednášek týdně. Předmět je zakončen zkouškou a lze za něj získat až 4 kredity.

Podrobné informace o předmětu v Informačním systému MU: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z7262

Národní geoportál ČR

Osnova předmětu:

  1. Úvod do geoinformační problematiky ve veřejné správě – vymezení pojmů, historie;
  2. Možnosti geoinformačních technologií ve veřejné správě;
  3. Centrální veřejná správa, registry a jejich vazba na prostorová data;
  4. Strategie nasazení GI na krajských úřadech a jejich odborech;
  5. Nasazení GI na městských úřadech a ORP;
  6. Základní zdroje prostorových dat pro veřejnou správu - Katastr nemovitostí, katastrální mapa, digitální technická mapa, ZABAGED;
  7. Tematické zdroje prostorových dat pro veřejnou správu – územní plány, informace o životním prostředí, dopravní informace;
  8. Geoinformační technologie ve veřejné správě – strategie, vybavenost, užití;
  9. Státní informační politika, strategie užití prostorových informací, NGII.