ZX401 Klimatické změny

Chcete vědět, co vše se skrývá za tak často slýchaným pojmem „globální oteplování“? Je to vina člověka nebo přirozený proces? Proč se zrychluje oteplování od 70. let? Existovaly podobné situace i v minulosti? Co proto můžeme udělat my? Co se musí stát, aby celý zemský povrch zamrzl? Jak velký význam má oceán při změně teploty? Na tyto a další otázky, které vás napadají v souvislosti s globální klimatickou změnou, získáte odpověď v přednáškách a cvičeních předmětu

 ZX401 Klimatické změny

Absolvováním našeho kurzu se budete moci lépe orientovat v záplavě informací o klimatické změně a všem, co s ní souvisí.

 

 Na konci tohoto kurzu budete schopni:

  • porozumět a vysvětlit základní faktory určující globální klima (skleníkový efekt, změnu oslunění, distribuce tepla v atmosféře a oceánech, atd.)
  • vysvětlit a diskutovat o změně klimatu, která se očekává v příštích stoletích a vlivu člověka
  • na obecné úrovni pochopit a vysvětlit lokální dopady v různých částech světa
  • na obecné úrovni pochopit a vysvětlit adaptační a mitigační strategie a současná mezinárodní jednání a smlouvy (Kyotský protokol a další).

 

Předmět je vyučován každoročně v jarním semestru. Hodinová dotace na předmět je 2 hodiny přednášek a 1 hodina cvičení týdně. Předmět je zakončen zkouškou a lze za něj získat až 5 kreditů. Podrobné informace o předmětu lze najít i v Informačním systému MU: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2014/ZX401

Náplň přednášek

1. Základní fyzika zemského klimatu (0-rozměrný model, změny slunečního výkonu, orbitální faktory, Milankovichovy cykly)

2. Atmosférické procesy (teplotní profil, vliv ozonové vrstvy, model šedé atmosféry, infračervené záření v atmosféře, vliv skleníkových plynů)

3. Přenos tepla (atmosférické a oceánské proudy)

4. Vodní pára v atmosféře (vliv oblaků na záření, vlhkost, srážky)

5. Klimatologická data (měření a práce s daty, dálkový průzkum Země, klimatické modely)

6. Paleoklima (metody zkoumání klimatu v minulosti a jejich výsledky)

7. Očekávané dopady současných klimatických změn ve světě, v ČR

8. Změna klimatu jako ekonomický a politický problém (Sternova zpráva, Kyotský protokol)

Náplň cvičení

Referáty, diskuse nad shlédnutými filmy (An Inconvenient Truth, The Great Global Warming Swindle), trocha zábavných fyzikálních výpočtů, zpracování klimatologických dat a další.