ZX404 Úvod do tajemství map a GIS

Chcete si vyzkoušet, jak Google vyhledává trasy, jak se určuje nejvhodnější místo pro postavení průmyslové zóny, jak zpracovat do mapy data získaná v terénu pomocí GPS nebo jak vytvořit mapu pro Vaši publikaci či webovou stránku? Nebo prostě pracujete rádi s mapami a s počítačem?

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty nabízí studentům Masarykovy univerzity předmět:

ZX404 Úvod do tajemství map a GIS

Geografické informační systémy (GIS) nalézají využití v čím dál větším počtu sfér: Geografie, kartografie, geologie, regionální rozvoj, územní plánování, doprava, obrana, integrovaný záchranný systém, státní správa, památková péče, vzdělávání, inženýrské sítě a další. Přijďte zjistit, co může GIS nabídnout Vašemu oboru a vyzkoušejte si práci s profesionálním programem na tvorbu map a analýzu prostorových dat ArcGIS 10.1.

Mapa vytvořená v programu GIS

Předmět je vyučován v semestru jaro 2014. Je hodnocen 2 kredity a ukončen zápočtem.  Výuka je založena na praktických cvičeních vycházejících z reálných úloh. Pozor! Předmět má omezenu kapacitu, neboť se vyučuje v počítačové učebně pro 20 lidí. Proto neváhejte! Podrobné informace o předmětu v Informačním systému MU: https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/jaro2014/ZX404

Uživatelské okno programu ArcGIS

Osnova předmětu:

  • Základní ovládání programů GIS
  • Nejčastější úlohy v GIS
  • Tvorba různých druhů map – orientačních, statistických apod.
  • Veřejně dostupné zdroje dat a jejich využití v GIS
  • Práce s daty z GPS
  • 3D vizualizace v GIS
  • Základy prostorové statistiky
  • Terénní modely – tvorba a využití v analýzách

 Ukázka 3D modelu terénu