Studium

Výzkum

Uchazeči

Geografický ústav • Permakultura a komunita. Jan Blažek. Diplomová práce, 2013.

  Regionální vymezení projektů zaměřených na permakulturní design Příklad integrovaného designu ekovesnice Munksogaard, Dánsko

 • Jazyky a písma světa. Petr Marek. Bakalářská práce, 2013.

  Indoevropská jazyková rodina Rozložení písem světa

 • Udržitelnost Broumovska v diskurzu jeho rozvoje. Jan Špaček. Diplomová práce, 2013.

  Nádvoří kláštera v Broumově Věková pyramida města Broumov v roce 2010 s prognózou v roce 2030 Vymezení Broumovska

 • Kartografický projekt plánu Geografického ústavu a Přírodovědecké fakulty. Iva Sendlerová. Diplomová práce, 2012.

  Interaktivní plán přízemí budovy č.5 Plán budovy č.5 pro tisk

 • Analýza hydrologických rizik v povodí dolní Bečvy. Kamila Klemešová. Diplomová práce, 2012.

  Klasifikace ohrožení částí obce Troubky Povodňové hloubky a rychlosti v obci Troubky při průtoku Q100 Povodňové riziko obce Troubky pro průtok Q20

 • Moderní kartografické metody modelování měst. Lukáš Herman. Diplomová práce, 2011.

  Hluková 3D mapa Nového Lískovce 3D vizualizace Nového Lískovce

 • Biogeografický průzkum realizovaných biokoridorů u Vracova a Křižanovic. Martin Večeřa. Bakalářská práce, 2012.

  Jaccardův index podobnosti bylinné skladby Realizované prvky lokálního ÚSES

 • Biogeomorfologické mapování samovolně renaturalizovaného úseku Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou. Ján Babej. Diplomová práce, 2012.

  Mapa biotopů zkoumaného území Příčný profil řeky

 • Spádové oblasti velkých nákupních center brněnské aglomerace. Marek Tögel. Bakalářská práce, 2012.

  Spád za zbožím volnočasového užívání Mapa dopravní dostupnosti nákupních zón MHD

 • Hydrometeorologické extrémy a jejich dopady podle archivních zpráv o škodách způsobených živelnými pohromami. Lukáš Dolák. Diplomová práce, 2012.

  Roční četnosti zaznamenaných hydrometeorologických extrémů Obsah výkazného formuláře utrpěných škod