Výzkum

Klimatologie Laboratoø geoinformatiky a kartografie Polární ekologie Říční krajina Centrum pro regionální rozvoj

Čas, rytmy a mobilita

Centrum pro regionální rozvoj

Práce výzkumné skupiny je soustředěna na zkoumání každodenní časoprostorové rutiny, a to především v prostoru měst a metropolitních oblastí. Prostřednictvím témat času, rytmů a mobility jsou do uceleného rámce integrovány klasické disciplíny geografie osídlení, geografie města či geografie dopravy. Předmětem výzkumného zájmu jsou rovněž dopady různých typů technologií (zejména mobilitních a komunikačních) do časoprostorové organizace každodenních aktivit jedinců a domácností.. Více ...

 

Klimatologie

Klimatologie

Výzkumná činnost je zaměřena na studium kolísání klimatu na území České republiky na základě dokumentárních a dendroklimatických údajů, časných přístrojových měření a pravidelných meteorologických pozorování během posledního tisíciletí. Další oblastí výzkumu je rekonstrukce a studium vybraných hydrometeorologických extrémů. Více ...

 

 

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Laboratoř geoinformatiky a kartografie je již od roku 1992 garantem výzkumných a vzdělávacích aktivit v oblasti kartografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země na Geografickém ústavu. Podílí se na národních i mezinárodních projektech, stejně jako na tvorbě učebnic. Více ...

 

 

Polární geovědy

Polární ekologie

Tradice výzkumu polárních oblastí na Geografickém ústavu sahá do poloviny 80. let minulého století. Tehdy byly uskutečněny první vědecké expedice na Špicberky zaměřené na klimatologii a geomorfologii. Od roku 1994 se pracovníci PřF MU začali rovněž podílet na výzkumu Antarktidy. Nejprve v rámci mezinárodní spolupráce byly uskutečňovány pobyty na různých antarktických stanicích a od roku 2006 se vědecké aktivity přesunuly na ostrov Jamese Rosse, kde byla vybudována česká stanice. Více ...

 

Říční krajina

Říční krajina

Výzkumná činnost pracovní skupiny ŘÍČNÍ KRAJINA se zaměřuje na studium interakcí mezi fluviálními procesy a živými organizmy (zejména vegetací), hydromorfologický monitoring a historické změny fluviálních systémů. Více ...

 

Projekty

Národní a mezinárodní poskytovatelé grantů a systém projektové podpory na MU