Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data

KontaktGeografický ústav, Kotlářká 2, Brno

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Geografický ústav
Laboratoř geoinformatiky a kartografie

Kotlářská 2
611 37 Brno
Tel.: +420 549 494 498

E-mail:
kubicek@geogr.muni.cz
geotym@geogr.muni.cz