Hydrometeorologické extrémy na jižní Moravě odvozené z dokumentárních pramenů

Název projektu: GA13-19831S Hydrometeorologické extrémy na jižní Moravě odvozené z dokumentárních pramenů

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2013-2016

Navrhovatel: Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (Geografický ústav PřF MU, Brno)

Spolunavrhovatel: Mgr. Kateřina Chromá, Ph.D. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)

Spolupracovníci:
za Geografický ústav PřF MU – Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.Mgr. Lukáš Dolák, PhDr. Hubert Valášek, CSc.
za Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D., Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D.

Abstrakt:
Hydrometeorologické extrémy (povodně, bouřky, vichřice, krupobití, lijáky, mrazy, sucho) způsobují značné materiální škody a ztráty na lidských životech. Předpokládané změny v jejich frekvenci a intenzitě v souvislosti se současným globálním oteplováním musí být studovány v historickém kontextu dlouhodobé variability klimatu. Krátké období systematických meteorologických a hydrologických měření rozšiřují údaje o extrémech z dokumentárních pramenů historické klimatologie a historické hydrologie (škodní záznamy, rodinné archivy, kroniky, noviny), které doplňují i období systematických pozorování. Pro detailní historicko-klimatologické studium extrémů (frekvence výskytu, intenzita, sezonalita, příčiny, dopady) je zvolena jižní Morava jako významný region ČR, který je navíc dobře pokrytý dostupnými hydrometeorologickými údaji z archivních pramenů.