Doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

                                                                                                                                         
docent                     

Tel.: (+420) 549 495 689
E-mail: macka@sci.muni.cz
Pracovna: budova č. 5, 1. patro, místnost 02019

Adresa: Geografický ústav
           Přírodovědecká fakulta
           Masarykova univerzita
           Kotlářská 2
           61137 Brno

Odborné zaměření: Fluviální geomorfologie

Rozvrh učitele: podzim 2018

Konzultační hodiny: středa 14:30–15:00, jindy po domluvě e-mailem

URL: http://is.muni.cz/lide/?uco=7080