Noc vědců 2017

Dne 6. října 2017 proběhla celorepubliková vědecko-popularizační akce Noc vědců, leto s na téma Mobilita. V rámci ní vám byly na Geografickém ústavu PřF MU představeny 4 témata:

- Obrubník, trvalé bydliště a letiště Heathrow: různé projevy mobility
- Pohyb s mapou a pohyb v mapě
- Pohyb v polárních oblastech – od ledovce po povodně
- Ve víru říčního proudu
'