Výzva k podávání přihlášek do Programu na podporu mobility doktorandů

15 Březen 2019

Výzva k podávání přihlášek do Programu na podporu mobility doktorandů

Program CEFRES nabízí finanční podporu za účelem mobility na dobu jednoho roku pro doktorandy nejméně ve 2. ročníku doktorského studia z Francie, Maďarska, Polska, Slovenska nebo České republiky. Tento program finanční podpory se týká mladých vědců, jejichž práce se vztahují k jedné z výzkumných os CEFRESu. Financování bude poskytováno ve výši 20 000 Kč měsíčně po dobu 12 měsíců. Podmínkou je dobrá úroveň angličtiny, znalost francouzštiny je výhodou. Vybraní doktorandi se zapojí do týmu CEFRESu a budou se účastnit vědeckých aktivit ústavu.

Uzávěrka na podávání přihlášek: 15. března 2019 (17:00)
Období: 1. září 2019 – 31. srpna 2020

Bližší informace naleznete na webu http://www.cefres.cz/cs/5283.


Novinka je zařazena v kategoriích: