Nový dotační program Ministerstva zahraničních věcí ČR

31 Leden 2020

Nový dotační program Ministerstva zahraničních věcí ČR

Dne 6. ledna vyhlásilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR dotační program Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích na podporu realizace projektů v těchto zemích: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie a Ukrajina.

Termín pro předkládání žádostí je stanoven na 31. leden 2020, 14 hodin.

Aktivity podpořené v rámci programu zahrnují zejména odborné výměny pedagogů z českých a partnerských veřejných vysokých škol, realizaci společných pedagogických aktivit v rámci meziuniverzitní spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých studijních pobytů učitelů i studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, včetně předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství či v odborné publikační činnosti, apod.

Součástí programu je také podpora navazování nových vztahů mezi českými veřejnými vysokými školami a veřejnými vysokými školami v rozvojových zemích.

Detailní informace - https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/aktualne/posilovani_kapacit_verejnych_vysokych.html


Novinka je zařazena v kategoriích: