Konference QUAERE 2018

18 Červen 2018

Konference QUAERE 2018

Zveme Vás na VIII. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018, která se koná ve dnech 18.-22. června 2018.

Konferenční sekce:

1. Management, marketing
2. Ekonomika, bankovnictví, pojišťovnictví
3. Veřejná správa a makroprocesy
4. Přírodní vědy
5. Psychologie, sociologie, pedagogika
6. Informatika
7. Technologie, strojírenství, stavebnictví

Pozvánku, program a online registrace najdete na: http://www.quaere.econference.cz


Sborník konference bude předložen citační databázi SCOPUS. Vybrané texty jsou dále zveřejněny v journalu AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený ve Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI):
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1804-7890.


Novinka je zařazena v kategoriích: