O Geografickém ústavu

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity je druhou největší univerzitní geografickou institucí v České republice. Jsme kolektivním členem několika společností:

 

Česká geografická společnost (ČGS)

Kolektivní člen 2021 - logo ke stažení (pdf, png)

 

Česká kartografická společnost (ČKS)

 

Česká asociace pro geoinformace (CAGI)

 

Open Geospatial Consortium (OGC)

 

Česká asociace geomorfologů (ČAG)

 Odborná a vědecká činnost
Geografického ústavu má v oblasti fyzické i humánní geografie dlouholetou tradici sahající do let těsně po založení Masarykovy univerzity. Mladším odvětvím je geografická kartografie a geoinformatika a velkého věhlasu dosahuje i výzkum polárních oblastí. Jednotlivé discipliny se zvláště v posledním období rozvíjejí ve vzájemných relacích. Významným přínosem geografie je z tohoto hlediska její multidisciplinární přístup k řešení problémů. Pracovníci Geografického ústavu se podílejí na řešení řady grantů a výzkumných záměrů. V odborné činnosti ústav spolupracuje s řadou domácích i zahraničních institucí.

Geografický ústav zajišťuje v rámci pedagogické činnosti výuku ve studijních programech odborného bakalářského a magisterského studia geografie a kartografie a víceoborového studia se zaměřením na vzdělávání. Tyto programy ve svých odborných zaměřeních pokrývají všechny základní geografické discipliny. Absolventi magisterského studia si na Geografickém ústavu mohou dále prohloubit svou vědeckou kvalifikaci v doktorském studijním programu či v rigorózním řízení.

     EGEA - European GEography Association

     Program Erasmus+

     Specifický výzkum - podpora tvůrčí činnosti studentů

     Mapová sbírka Geografického ústavu

 

    Kolektivní člen ČGS (logo ke stažení - PNG, PDF)