Plán Geografického ústavu a PřF

Plán Geografického ústavu

Plán GÚ pro tisk

Budova č. 5

Budova č. 4

Plán areálu Přírodovědecké fakulty

Plán PřF pro tisk

Plán PřF Děkanát Ústav geologických věd Ústav geologických věd Geografický ústav, budova č.4 + Menza Geografický ústav, budova č.5 Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Ústav fyzikální elektroniky Ústav fyzikální elektroniky Ústav matematiky a statistiky Ústav fyziky kondenzovaných látek Vrátnice Ústav geologických věd Knihovna, aula, centrum jazykového vzdělávání Botanická zahrada Botanická zahrada Trafostanice Společné údržbářské dílny Zastávka Sušilova Zastávka Konečného náměstí Zastávka Konečného náměstí

Vytvořila: Iva SENDLEROVÁ. Brno 2012.
Zdroj dat: ÚVT MU, Jan Russnák, 2011.