Nabídka předmětů pro studenty jiných oborů

Bavil vás na škole zeměpis? Zajímají vás mapy? Sledujete rádi cestopisy?

I když jste se nakonec rozhodli pro jiný obor, můžete si studium geografie a kartografie taky vyzkoušet!

Geografický ústav Přírodovědecké fakulty nabízí nové předměty i pro zájemce z jiných studijních oborů a fakult Masarykovy univerzity. Nepředpokládá se u nich předchozí absolvování jiných předmětů. Jedinou podmínkou je zájem o geografii nebo kartografii.

Více informací o nabízených předmětech naleznete zde:

Podzimní semestr

Jarní semestr