Rekonstrukce hydro-klimatických podmínek jara a léta posledního milénia v České republice na základě šířky letokruhů dubu

Kód projektu: GA13-04291S

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Období řešení: 2013-2017

Navrhovatel: Prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Geografický ústav PřF MU v Brně)

Spolupracující organizace:
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Mendelova univerzita v Brně

Abstrakt:
Variabilita klimatu v před-instrumentálním období může být studována na základě tzv. proxy dat. Řada prací byla věnována rekonstrukci teploty vzduchu, avšak několik studií z nedávné doby prokázalo, že chronologie sestavené z šířek letokruhů dubu (Quercus sp.) mohou obsahovat cennou informaci pro rekonstrukci hydro-klimatických poměrů (srážek/sucha). Unikátní standardní chronologie dubu z ČR pokrývající nepřetržitě období od r. 352 bude podstatně doplněna a rozšířena vzorkováním recentních, historických a sub fosilních dřev a to především pro období s nízkým počtem vzorků. Z homogenizovaných řad z instrumentálního období bude sestavena množina parametrů, které charakterizují srážkové poměry či výskyt sucha. Na tyto hydro-klimatické parametry budou následně kalibrovány šířky letokruhů. K vlastní rekonstrukci bude využito metody ansámblů, která umožní jednak kvantifikovat vztah mezi šířkou letokruhů a množinou hydro-klimatických parametrů, jednak odhadnout rozsah nejistot. Hlavním výsledkem bude kvantitativní rekonstrukce srážek/sucha jara/léta pokrývající poslední milénium.