Mgr. Richard Hubl

Vedoucí oddělení metodického řízení

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Metodika a tvorba regionálního operačního programu je úzce provázána s teoriemi regionálního rozvoje a strategickými rozvojovými dokumenty na národní i regionální úrovni. Cílem programu je významné přispění k rozvoji regionu a v tomto ohledu je právě socioekonomická a regionální geografie nezastupitelná. Jsem rovněž rád, že se u ROP Jihovýchod daří tento cíl naplňovat.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Přehled o socioekonomickém fungování regionu, znalost principů i praxe v regionálním rozvoji a také dobrý přehled o evropských politikách a programech.