Mgr. Eva Leligdonová

Úřednice v oblasti strukturálních fondů

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje
Oddělení regionálního rozvoje

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Nejprve jsem pracovala jako úředník se zaměřením na administraci Operačního programu Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, dále jsem přestoupila na pozici hlavního projektového manažera projektu "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost", který byl zaměřený na podporu přírodních a technických oborů na středních školách a učilištích v kraji. Realizace projektu byla již ukončena a nyní mám na starosti organizační zajištění prezentace Kraje Vysočina na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Studium geografie mi dalo do praxe asi nejvíce schopnost pracovat samostatně při zpracování různých podkladů, protože při studiu jsme často museli vypracovávat různá cvičení, pracovní listy apod. Dalším přínosem bylo časté prezentování našich výsledků spolužákům, což jsem také mnohokrát využila ve svém zaměstnání.

Co se týká hlavní pracovní náplně - administrace projektů - byla tato problematika probírána při mém studiu jen velmi okrajově.