Mgr. Petr Münster

Meteorolog - vedoucí Regionálního prognózního pracoviště

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Práce meteorologa-prognostika je založena na znalostech atmosféry a jejího chování ve spojení s místní geografií.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Studium fyzické geografie podalo přehled o geosférách a jejich vzájemných vazbách potřebný nejen při další vědecké práci, ale v základech i při komunikaci s médii. Úžeji zaměřené předměty specializující se na meteorologii poskytly hlavní znalosti využitelné přímo při práci a směr, kterým bylo možno se dále rozvíjet ve vědeckých kruzích.