Mgr. Pavlína Slováková

Projektová manažerka

NETME Centre

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Náplní mé práce je vyhledávání nových projektových příležitostí pro FSI, spolupráce s akademickými pracovníky při psaní a podávání mezinárodních projektů, informační servis, administrace projektů, koordinace aktivit projektů a komunikace se zúčastněnými partnery. Část námi podávaných a řešených projektů je explicitně zaměřena na podporu regionů a regionálního rozvoje (INTERREG, Central Europe Programme, programy přeshraniční spolupráce). Zde se pak dají uplatnit znalosti z regionální politiky a rozvoje, popř. z ekonomické geografie.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Všeobecný přehled, znalost statistických zdrojů dat, mapové a databázové SW, studium v zahraničí (Erasmus) a sociální kontakty :)