RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Odborná asistentka
Katedra geografie
Pedagogická fakulta MU

Vědecko-výzkumná pracovnice
GaREP, s.r.o.

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Pracuji zároveň v soukromé sféře, kde se zabývám strategickým plánováním, a akademické sféře, kde vyučuji socio-ekonomickou geografii. Obě práce se velmi dobře doplňují - poznatky získané z praxe přenáším do svých přednášek a snažím se, aby geografie nebyla pouhá teorie, ale praktický obor odrážející stav a vývoj prostředí kolem nás.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Studium geografie mi dalo velmi dobrou schopnost analýzy široké škály jevů v krajině. Specifickou dovednost, kterou nemá žádný jiný obor, je tvorba map, která je pro obě moje zaměstnání rovněž často potřeba.