Mgr. Anna Zientková

Vedoucí manažer povodňových plánů

ENVIPARTNER, s.r.o.

Jak se Vaše práce týká geografie/kartografie?

Mojí pracovní náplní je vytváření digitálních povodňových plánů pro obce a ORP na území ČR. V mém zaměstnání navazuji na získané znalosti ze školy, a to jak z předmětů fyzické geografie (např. hydrologie, povodňová rizika) tak z okruhu kartografie (webové mapy, tvorba tematických map). Příklad: Povodňový plán pro město Dobrušku http://www.edpp.cz/dpp/dobruska.

Co vám dalo studium geografie na MU do praxe?

Studium fyzické geografie mě naučilo hodnotit jednotlivé složky přírodní sféry a následně je správně vizualizovat pomocí kartografických metod. Ve škole jsem získala potřebný základ pro práci s GIS SW (ArcGIS, QGIS).