Spolupráce s organizacemi

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta MU

Ústřední knihovna PřF MU

Správa Univerzitního kampusu Bohunice (SUKB)

Oddělení facility managementu (SUKB)

Centrum jazykového vzdělávání

Centrum zahraničních spolupráce

Správa kolejí a menz               

 


Geografická pracoviště na jiných VŠ


Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správyUniverzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Sekce geografie


Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie

Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionální rozvoje


Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, Katedra geografie

Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, Středisko pro výzkum regionálního rozvoje

Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Centrum biologie, geověd a envigogiky


Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra rozvojových studiíJihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie


Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, Katedra informatiky a geoinformatikyTechnická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra geografieDalší spolupracující organizace