Strong winds

Autoři:
Rudolf Brázdil, Petr Dobrovolný, Josef Štekl, Oldřich Kotyza, Hubert Valášek, Jaroslav Jež

Anotace:
Je podána analýza výskytu silných větrů v České republice. Případy výskytu silných větrů jsou rozděleny na větry spojené s výskytem konvektivních bouří (húlava, downburst, tornádo) a na větry podmíněné existencí velkého horizontálního tlakového gradientu (vichřice, orkán). Je charakterizován výskyt silných větrů z instrumentálního období a také dokumentárních pramenů (kroniky, apod.). Zjištěná frekvence případů odráží počet a kvalitu historických zpráv. Vyšší frekvence je typická pro přelom 16. a 17. století a pro roky 1770-1830. Ze sestavených chronologií je patrný nárůst případů s různým typem škod na přírodu a společnost. Podrobně jsou charakterizovány vichřice století a také historické případy výskytu tornád s odhledem na jejich prostorové rozložení, roční chod i intenzitu. Data z instrumentálního období vykazují statisticky významnou pozitivní korelaci s hodnotami zonálních indexů (NAOI, CEZI) a s teplotami vzduchu z Prahy, Klementina v zimním období.

Citace:
Brázdil, R., Dobrovolný, P., Štekl, J.,  Kotyza, O., Valášek, H., Jež, J. (2004): History of Weather and Climate in the Czech Lands VI: Strong winds. Masaryk University, Brno, 378 s.  ISBN 80-210-3547-1.