Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost

Historie počasí a podnebí v českých zemích, svazek XI

Autoři:
Brázdil, R., Trnka, M., Řezníčková, L., Balek, J., Bartošová, L., Bičík, I., Cudlín, P., Čermák, P., Dobrovolný, P., Dubrovský, M., Farda, A., Hanel, M., Hladík, J., Hlavinka, P., Janský, B., Ježík, P., Klem, K., Kocum, J., Kolář, T., Kotyza, O., Kyncl, T., Krkoška Lorencová, E., Macků, J., Mikšovský, J., Možný, M., Muzikář, R., Novotný, I., Pártl, A., Pařil, P., Pokorný, R., Rybníček, M., Semerádová, D., Soukalová, E., Stachoň, Z., Štěpánek, P., Štych, P., Treml, P., Urban, O., Vačkář, D., Valášek, H., Vizina, A., Vlnas, R., Vopravil, J., Zahradníček, P., Žalud, Z.

Recenzenti:
RNDr. Vilibald Kakos, Prof. RNDr. Bernard Šiška, Ph.D.

Anotace:
Publikace prezentuje komplexní analýzu sucha v českých zemích v minulosti, současnosti a budoucnosti. Časová a prostorová variabilita sucha je analyzována jednak na základě indexů sucha vypočtených z teplotních, srážkových a hydrologických řad (přístrojové období), jednak podle dokumentárních pramenů (předpřístrojové období), dendrochonologie dubu a s přihlédnutím k metodám dálkové detekce sucha. Speciálně se analyzuje půdní vlhkost, hydrologické sucho, nejvýraznější suché epizody za posledních 500 let a v dlouhodobém kontextu se prezentuje chronologie sucha podle dokumentárních pramenů, indexů sucha a šířek letokruhů dubu. Rovněž jsou studovány synoptické příčiny sucha, vliv vybraných klimatotvorných faktorů na sucho a změny ve využití ploch se zřetelem k suchu v krajině. Samostatně jsou hodnoceny dopady sucha v zemědělství, lesnictví a ve vodním hospodářství. Prezentuji se scénáře sucha pro budoucí, antropogenně podmíněné klima se zřetelem na dopady a možnosti adaptace v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství.

Kniha byla vydána v rámci projektu "Vytvoření interdisciplinárního vědeckého týmu se zaměřením na výzkum sucha - InterSucho" (CZ.1.07/2.3.00/20.0248).

Citace:
Brázdil, R., Trnka, M. a kolektiv (2015): Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 402 s. ISBN 978-80-87902-11-0.

Ocenění:

 


Publikace získala CENU JOSEFA HLÁVKY za rok 2015 v kategorii vědecká literatura v oblasti věd o neživé přírodě. 


Finanční odměna ve výši 50 tisíc Kč spojená s cenou byla celá věnována na podporu SOS dětské vesničky v Brně Medlánkách pro pořízení lanové pyramidy pro děti.


Ohlasy v médiích:

Článek Františka Vyskočila v časopise Vesmír (roč. 2016, č. 1111)
http://casopis.vesmir.cz/clanek/od-sucha-k-suchu

http://zpravy.idnes.cz/zazivame-jedno-z-nejsussich-obdobi-z-poslednich-500-let-ukazal-vyzkum-1gh-/domaci.aspx?c=A150925_154316_domaci_fer

http://www.tyden.cz/rubriky/veda/planeta-zeme/cesko-proziva-nejvetsi-sucho-za-poslednich-500-let_356964.html

http://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-pocasi/345423/vyprahle-cesko-takova-krize-tu-nebyla-500-let-zjistili-vedci